Get Adobe Flash player
BGBOp 14 januari 1969 werd door de gepensioneerde personeelsleden van de Groep Belgische Boerenbond een vereniging opgericht, onder de benaming “Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond”, afgekort “BGB”.Hartelijk welkom

op de website van BGB, de bond van gepensioneerde werknemers uit de vroegere en huidige afdelingen van de Groep Boerenbond! En dat zijn er heel wat, zoals je kan zien op onze pagina met FAQ!!

Onze bedoeling is jullie, in de eerste plaats de leden, maar daarnaast ook alle geïnteresseerden, te laten kennismaken met onze werking. We willen jullie op de hoogte houden van belangrijke familiegebeurtenissen en jubilea, van alle activiteiten zoals wandeldagen, uitstappen, binnen -en buitenlandse reizen,  van feestelijke  en leerrijke bijeenkomsten en zomeer… en jullie vooral aansporen om mee te doen.

We willen extra aandacht  geven aan jullie, collega’s die door hogere leeftijd  of gezondheidsproblemen  er niet steeds bij kunnen zijn, door jullie met onze "Nieuwsbrief" op de hoogte te houden, informatie te geven en te laten meegenieten met de vele foto’s, reisverhalen en verslagen.

Wij hopen dat jullie hier deugd aan beleven en dat jullie ons nog dikwijls komen opzoeken!!!

Het bestuur