Jubileum Bezinningsdag Abdij van Park 26 maart 2019

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van BGB hebben we de bezinningsdag in een speciaal jasje gestoken. We keren terug naar het Leuvense, meer bepaald Abdij van Park in Heverlee.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van BGB hebben we de bezinningsdag in een speciaal jasje gestoken. We keren terug naar het Leuvense, meer bepaald Abdij van Park in Heverlee.

We vatten deze jubileumdag aan met een dankmis in de abdijkerk. Jos Daems, proost van de Boerenbond, zal voorgaan in de eucharistieviering die in het teken staat van “verbondenheid”. Tijdens deze viering gedenken wij ook onze overleden collega’s, specifiek diegenen die ons sinds de laatste contactdag zijn ontvallen. Tevens zal er een collecte gehouden worden ten voordele van TRIAS waarin het vroegere IEDER VOOR ALLEN is opgegaan.

’s Middags hebben we een broodjesmaaltijd in zaal Patmos, links van de laan naar de abdij.
Na de middag volgt een rondleiding op het abdijdomein onder begeleiding van enkele stadsgidsen. Maar eerst beluisteren we de vredesbeiaard die vorig jaar in de toren van de abdijkerk werd geplaatst. Voormalig ABB/KBC-collega Luc Rombouts, geeft ons een kort beiaardconcert en zal ook wat uitleg geven over de nieuwe beiaard.

In de late namiddag komen we terug samen in zaal Patmos voor een feestelijke afsluiting.
In de aanloop naar het zesde decennium werden het logo en de website van BGB in een hedendaags en mooi ogend kleedje gestoken zonder tekort te doen aan onze kenmerkende sérieux.
De primeur is voor de deelnemers aan de jubileumbezinningsdag.
Nadien volgt de presentatie van het fotoboek dat ter gelegenheid van het gouden jubileum BGB werd samengesteld.  Het geeft een overzicht van de activiteiten BGB in de periode 2009 – 2018 en sluit dus naadloos aan bij het fotoboek dat ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan werd uitgegeven. Beide fotoboeken zullen ook te koop aangeboden worden.

Afsluiten doen we met een grandioze receptie verzorgd door onze huistraiteur Gasthof ter Venne.

Praktisch:

De jubileumbezinnningsdag heeft plaats op dinsdag 26 maart 2019 in Abdij van Park (adres Abdij van Park 7, 3001 Heverlee – Leuven) en begint om 11 uur (onthaal vanaf 10u.30).

Er wordt door BGB geen autobus ingelegd. De abdij is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station te Leuven en vanuit de omgeving.
Volgende buslijnen van De Lijn hebben een halte “Abdij van Park” vlakbij de ingang van het abdijdomein en aan het station van Leuven:
   lijn 4 Herent – Haasrode;
lijn 5 Wakkerzeel – Vaalbeek;
lijn 6 Wijgmaal – Hoegaarden   en
lijn 630 Wijgmaal – Haasrode.

Er is op de abdijsite een autoparking rechts van de abdijlaan.  Hier kunt ge gratis 4 uur doorlopend parkeren doch parkeerschijf is verplicht (blauwe zone).
Het herzetten van de parkeerschijf wordt volgens interne bron gedoogd doch we kunnen dit niet garanderen.  Ge kunt wel omstreeks 14 uur met collega’s van plaats verwisselen en vervolgens opnieuw uw parkeerschijf leggen (of is dit te ver gezocht?).

Inschrijven:

Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren voor 13 maart 2019. Er is geen beperking van het aantal deelnemers.   Zie ook afzonderlijk inschrijvingsformulier
De deelnameprijs bedraagt 35 euro per persoon. Gelieve te betalen met overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB – Leuven met vermelding “ uw naam – 26/03/2019”.

 

Inschrijven