Dinsdag 26 februari Lezing door Prof. Dr. Johan Swinnen “De lange tocht: er is hoop in de strijd tegen kanker”

Als we via radio of TV het overlijden vernemen van een bekend persoon kunnen we het al bijna voorspellen: kanker.

In België alleen sterven elk jaar bijna 30.000 mensen aan kanker. Wereldwijd zijn er dat 8,2 miljoen. Eén man op drie wordt geconfronteerd met de ziekte. Bij vrouwen is dat één op vier.

Wetenschappers zijn vaak pessimistisch. Toch mogen we wat kanker betreft stilaan meer optimistisch zijn. Dankzij hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en innovatieve onderzoekstechnieken begrijpen we beter hoe kanker ontstaat. Deze kennis stelt ons in staat om kanker beter op te sporen, te behandelen en op te volgen. En dat begint zich stilaan te vertalen in een daling van kankersterfte.

Redenen om te juichen? Zeker, maar niet te vroeg. Kanker is erg complex. We weten nu dat elke tumor eigenlijk verschillend is. Telkens als we ingrijpen probeert de tumor te ontsnappen. Het is een spel van kat en muis.

Indien we kanker écht willen afremmen staan we voor een paar grote uitdagingen. We hebben nood aan daadwerkelijke preventie, aan nieuwe technieken die kanker snel en accuraat opsporen, aan persoonsgerichte therapieën met zo weinig mogelijk neveneffecten, aan een duurzame zorg en aan een afdoend financieel draagvlak voor dit alles.

In het eerste gedeelte van zijn lezing geeft Johan Swinnen een stand van zaken in het huidig kankeronderzoek evenals de opsporings- en behandelingstechnieken. Tevens schets hij de toekomstperspectieven in de bestrijding en behandeling van kanker.

Ook privé heeft kanker een stevige plaats opgeëist in het leven van Johan Swinnen. Op zijn elfde kregen een tante en later ook de mama van zijn beste vriend kanker. Al heel vroeg wist hij dat hij kankeronderzoeker wilde worden. Op 6 maart 2011, bij zijn deelname aan de marathon in Barcelona, werd zijn jongste zoon Pieter ernstig ziek. De diagnose was hartverscheurend, een hersentumor. Pieters prognose was bijzonder slecht. Zijn overlevingskansen werden erg laag ingeschat. Hij had zodanig veel uitzaaiingen dat de kans op hervallen zeer reëel was. Al was kanker door de ziekte van zijn vader twee jaar eerder al een keertje dichtbij gekomen, voor kankeronderzoeker Johan Swinnen was het vooral een ziekte in een proefbuis. Die ziekte werd nu plots een persoon. Een persoon met het gezicht en de naam van zijn eigen zoon.

Praktisch

Dinsdag 26 februari 2019 om 14 uur

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.

Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.

Vooraf inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390 0930 0176  met vermelding “lezing 26-2-2019” en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.

Inschrijven