Lezing Bart Brinckman: “De wetstraat uit de doeken” 11 december 2018

Beste BGB-leden,

Enkele decennia geleden was de vorming van een nieuwe regering na de verkiezingen ook niet altijd even simpel maar de mogelijke coalities waren meestal nogal voor de hand liggend. De krachtsverhoudingen tussen de politieke partijen, zoals weerspiegeld in de verkiezingsresultaten, waren doorgaans voldoende richtinggevend voor de vorming van coalities en een regering.

Het politieke landschap is ondertussen veel complexer geworden ook door de gewijzigde politieke verhoudingen in de beide landsgedeelten. Na de verkiezingen van 13 juni 2010 heeft de regeringsvorming zelfs 541 dagen aangesleept en vestigde België een nieuw wereldrecord. De huidige regering Michel, gevormd na de verkiezingen van 25 mei 2014, is een nooit eerder vertoonde coalitie van MR aan Franstalige kant en N-VA, CD&V en Open VLD aan Vlaamse zijde.

Velen, en niet in het minst de politici zelf, hadden gehoopt dat de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden een duidelijk beeld zouden geven van de krachtsverhoudingen tussen de politieke partijen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 mei volgend jaar. Niets is minder waar gebleken. Het wordt benieuwd afwachten welke coalities mogelijk zijn, hoe lang de regeringsonderhandelingen zullen duren en welke regering uiteindelijk uit de bus zal komen.

Wetstraatjournalist Bart Brinckman zit al jaren op de eerste rij telkens er aan de onderhandelingstafel geschoven wordt. Tijdens zijn lezing analyseert hij het Belgisch politiek getouwtrek en maakt hij ons wegwijs in het ABC van het politieke spel.

Bart Brinckman (° 1963) is al meer dan 25 jaar Wetstraat journalist. Eind 1989 startte hij op de Wetstraatredactie van de krant De Morgen, waar hij vanaf 1995 aan het hoofd stond van de politieke redactie. In 2000 stapte hij over naar De Standaard waar hij gedurende een klein jaar de nieuwe redactie Cultuur en Media leidde. In het najaar van 2001 werd hij er chef politiek. Sedert maart 2011 is hij senior writer en commentator voor de krant.

PRAKTISCH

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.

Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.

Inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390 0930 0176 met vermelding “lezing 11-12-2018” en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.

SCHRIJF JE NU IN VIA HET INSCHRIJFINGSFORMULIER HIER ONDER.

Inschrijven