Algemene Voorwaarden

Gebruik van deze website

De Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond (BGB)  biedt u als aangemeld lid toegang tot alle informatie op deze website aanwezig. Deze website is alleen voorbehouden aan de leden BGB. 
Alle informatie staat hierbij ter beschikking voor de persoonlijke interesse van de leden BGB, en het gebruik er van is alleen toegelaten in de privésfeer van de leden BGB.
Niets van de inhoud op deze website, hetzij van de nieuwsbrieven, hetzij van de activiteiten, hetzij van de foto’s, of welke andere informatie ook, mag gekopieerd  en/of vermenigvuldigd worden buiten de privésfeer van de leden, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de voorzitter van de “Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond”.
Deelname aan de activiteiten van BGB geeft ons automatisch de toelating om tijdens deze activiteiten genomen foto’s te publiceren in onze maandbrief en op de website. We feliciteren hier ook elke maand leden  met naam bij speciale gelegenheden. Indien je dit niet wenst laat het ons dan weten.