Lid Worden

Waarom lid worden?

Lidmaatschap van BGB is een ideale manier om contact te houden met collega’s en vrienden. Er worden maandelijks activiteiten georganiseerd (o.m. voordrachten en reizen) waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten, teneinde de vriendschap en de collegialiteit te bestendigen.

De activiteiten worden met zorg gekozen en uitgewerkt. Op een aangename manier bevorderen ze de solidariteit, creativiteit en een brede algemene belangstelling van onze leden.

Je kan op elk moment lid worden van BGB.

BGB organiseert maandelijks activiteiten.

  •  Lezingen en voordrachten
  •  Wandelingen naar verrassende bestemmingen
  •  Daguitstappen
  •  Reizen
  •  Contactdagen

Een overzicht van de activiteiten vind je in de nieuwsbrieven en op deze website

 

De gepensioneerden BB zijn de vroegere werknemers uit diverse afdelingen van de huidige en de vroegere diensten van Boerenbond :
– Sociale Boerenbond:  Ledenorganisatie, Vorming en Vakwerking.
– KVLV: Vrouwen met Vaart: Vorming,  Dienstverlening, FERM …  Agrawerking, Thuiszorg, Kinderopvang.
– KLJ : Jeugd en LRV : Sport, BWP 
– Covavee (Covalis)
– Acerta
– SBB
– AVEVE
– ABB: opgenomen in KBC
– Cera: opgenomen in KBC
– OMNIA NV : opgenomen in KBC

Inschrijvingsformulier

Vul onderstaande invulstrook in en stuur door. Je wordt gecontacteerd om verdere informatie te verstrekken om uw lidmaatschap BGB te voltooien.
Dank voor uw belangstelling.