Info & Contact

Ons adres

Diestsevest 40, 3000 Leuven

Secretariaat

Paul van Ostaijenlaan 2,
3001 Heverlee

Telefoon

0474 96 97 05

E-mailadres

bond.gepens.bb (at) gmail.com

Rekeningnummer

BE91 7390 0930 0176

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heb je een vraag of een suggestie? Neem contact met ons op en wij doen ons best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Meer informatie

Meer informatie in onze maandelijkse nieuwsbrieven… 

Veel gestelde vragen

Heb je nog een vraag? Vul bovenstaand formulier in.

BGB heeft een polis ‘Verenigingsleven’ bij KBC Verzekeringen (Polis 28.921.050) afgesloten voor de bond en haar leden.
Wat is verzekerd in deze polis?

1. Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt aan derden in het verenigingsleven, op weg naar en van de activiteiten. Deze verzekering is slechts aanvullend in de mate waarin er geen dekking is door een andere verzekering. Dit geldt ook voor verblijf tijdens georganiseerde reizen voor schade aan de kamer en de inhoud tijdens het verblijf in een hotel en in ziekenhuis.
2. Verzekering Rechtsbijstand: indien je schade lijdt door de fout van een ander, dan vordert DEFENDO, de gespecialiseerde afdeling, uw schade terug van de persoon die daarvoor aansprakelijk is.
a. Is deze persoon insolvabel, dan vergoedt DEFENDO zelf uw schade als geen andere instelling dat doet.
b. Wordt u verdacht van een onopzettelijk misdrijf dan wordt uw strafrechterlijke verdediging opgenomen
c. Je beschikt ook over de vrije keuze van advocaat.
3. Reisgoed, geld en waardepapieren tijdens georganiseerde reizen zijn verzekerd in geval van verlies, beschadiging of vernieling. De verzekerde maximale bedragen vallen binnen de normale criteria.
4. De verzekering Lichamelijke Ongevallen en Ziekten is gewaarborgd in geval van overlijden (€ 2.500), blijvende ongeschiktheid (€ 5.000), kosten van geneeskundige verzorging en aanverwante kosten bij ongeval en ziekte (max. € 2.500). Geen vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid. Vergoeding bij overlijden ook voor de personen boven de 70 jaar.

De verzekering aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen geldt ook voor de gezinsleden van de aangesloten BGB-leden en de andere begeleiders(sters) van de aangesloten BGB-leden, wanneer deze deelnemen aan de activiteiten ingericht door de BGB.

Polis Bestuurdersaansprakelijkheid (polis 28.965.542): Polis afgesloten voor de bestuurders van de vzw
• Verzekering aansprakelijkheid bestuurders vzw
• Verzekering rechtsbijstand bestuurders vzw
Verzekerden zijn:
• Bestuurders van de verzekeringnemer van wie de benoeming rechtsgeldig is gebeurd
• De feitelijke bestuurders die handelen met een mandaat van de raad van bestuur
• De gewezen bestuurders voor daden gesteld tijdens de duurtijd van hun mandaat

Omniumpolis voor dienstverplaatsingen (polis 91.911.390)
Deze verzekering geldt tijdens de dienstverplaatsingen met een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus in opdracht van BGB vzw.
Een voertuig met een hogere cataloguswaarde dan € 50.000 is niet verzekerd.
De maximale vergoeding bij gedeeltelijke schade of totaal verlies bedraagt maximaal € 12.500.

Voor vragen, meer info en/of bij schade/ongeval: kantoor Schrevens: tel. 016/77 22 77, kantoor.schrevens@verz.kbc.be – www.verzekeringenlouisschrevens.be

Collectieve hospitalisatieverzekering KBC Verzekeringen: voor meer info dient men zich te wenden tot

  1. de plaatselijke agent of
  2. tot telecel KBC verzekeringen. 

Afhankelijk van het tijdstip van pensionering was er in het verleden keuze om in het collectieve contract te blijven of over te stappen naar een individueel contract. 

Tot wie zich te wenden bij een individuele vraag ? de contactgegevens staan vermeld op de jaarlijkse factuur en is afhankelijk van het soort contract (individueel = de lokale aangeduide bemiddelaar of collectief = KBC verzekeringen telecel leven 016 24 25 59 )

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Laat je leiden door onze activiteiten.

Klik op de onderstaande knop.

Privacyverklaring

De Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond (BGB)  biedt u als aangemeld lid toegang tot alle informatie op deze website aanwezig. Deze website is alleen voorbehouden aan de leden BGB. 
Alle informatie staat hierbij ter beschikking voor de persoonlijke interesse van de leden BGB, en het gebruik er van is alleen toegelaten in de privésfeer van de leden BGB.
Niets van de inhoud op deze website, hetzij van de nieuwsbrieven, hetzij van de activiteiten, hetzij van de foto’s, of welke andere informatie ook, mag gekopieerd  en/of vermenigvuldigd worden buiten de privésfeer van de leden, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de voorzitter van de “Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond”.