BGB Bezinning: kasteel Alden Biesen. Gepland in 2022.

Omwille van de corona-crisis kan onze bezinningsdag dit jaar nu niet doorgaan.

Het bestuur BGB heeft beslist om de bezinningsdag ook op 18 maart dit jaar niet te laten doorgaan.
Liever dan in onzekerheid verder af te wachten hebben wij er voor gekozen duidelijkheid te scheppen.
Zodoende kunnen we ook tijdig afspreken met de betrokken faciliteiten en diensten.

Wie reeds ingeschreven is wordt daarvan verwittigd, en wie reeds betaalde krijgt alles teruggestort.

Maar uitstel is geen afstel!
Wij nemen ons voor onze bezinningsdag later dit jaar te laten doorgaan of op het programma van 2022 plaatsen.
Later informeren we u daarover.

Inschrijven