BGB Bezinning: kasteel Alden Biesen. Gepland in maart 2022.

Omwille van de corona-crisis kan onze bezinningsdag dit jaar nu niet doorgaan.

Het bestuur BGB heeft beslist om de bezinningsdag dit jaar niet meer te laten doorgaan omwille van de beperkingen rond de corona-crisis.
We plannen deze dag wel in maart 2022.

Later informeren we u daarover.

Inschrijven