BGB Bezinning: kasteel Alden Biesen: dinsdag 29 maart 2022

Voor onze bezinningsdag trekken we naar het kasteel Alden Biesen in Bilzen.

Het kasteel Alden Biesen in Bilzen waar ook de bezinningsdag in 2020 gepland was en te elfder ure moest geannuleerd worden omwille van de corona lockdown.

Een stukje geschiedenis
De geschiedenis van Alden Biesen begint in 1220 toen de Duitse Ridderorde de landcommanderij heeft opgericht. Deze orde was verdeeld in 12 balijen of provincies. Alden Biesen groeide uit tot hoofdzetel van de balije Biesen die zelf uit 12 ondergeschikte commanderijen bestond. Het pronkstuk, Alden Biesen, was eigendom van de landcommandeur. Het kasteeldomein kende haar glorietijd tussen de 16de en de 18de eeuw. De landcommanderij groeide toen uit tot een indrukwekkend kasteeldomein zoals we dat vandaag kennen.

Op het einde van de 18de eeuw maakte de Franse revolutie hieraan een einde. De Duitse Ridderorde werd verdreven en het kasteelcomplex werd openbaar verkocht. Dat was het begin van twee eeuwen privébezit maar ook van aftakeling en verval. Op 8 maart 1971 brandde de waterburcht na een schoorsteenbrand volledig af. Toch handhaafde de Belgische staat haar besluit om het domein aan te kopen. De keerzijde van de medaille was de noodzaak om tot een grondige renovatie over te gaan. Na een jarenlange heropbouw is Alden Biesen vandaag een internationaal cultuurcentrum van de Vlaamse overheid en een pronkstuk van historisch erfgoed.

Bilzen Mysteries…
In de plaats van een klassieke rondleiding met gids bezoeken we het kasteeldomein in volledige duisternis.
De avond valt. Alden Biesen komt tot leven. We stappen door de poort, zetten ons tablet aan en zetten onze hoofdtelefoon op. We wandelen mee in het verhaal. Heden en verleden smelten samen tot één groot avontuur vol spectaculaire beeld-, klank- en lichteffecten.
We volgen de Heer van Biesen, vertolkt door Jan Decleir. Hij kent alle geheimen van deze historische plek, 800 jaar geschiedenis, van de donkere middeleeuwen tot een verwoestende brand.

Onze spreker
Luc Van Gorp, geboren te Mortsel op 19 augustus 1966, studeerde na een opleiding verpleegkunde ook filosofie en godgeleerdheid. Van 1995 tot 2001 was hij lector aan de Regina Mundischool in Genk. Van 2002 tot 2015 was hij departementshoofd van de Katholieke Hogeschool Limburg. Daarnaast was hij tussen 2008 en 2015 voorzitter van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen.

In 2015 werd hij benoemd tot voorzitter van de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten. Het was het begin van een grote reorganisatie van CM van 11 Vlaamse ziekenfondsen naar 1 Vlaams gezondheidsfonds en 8 Franstalige ziekenfondsen naar 1 Franstalig gezondheidsfonds. Naast het voorzitterschap van CM  vervult hij verschillende bestuursmandaten.
Vorig jaar verscheen van zijn hand het boek ‘Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie’ waarin hij pleit voor een wereld op mensenmaat waarin de mens opnieuw mag zijn wie hij is: zalig imperfect.
In zijn lezing analyseert Luc Van Gorp, zoals in zijn boek,  de gezondheidszorg, de politiek, het onderwijs, cultuur, de menselijke zorg en religie.
Hierna volgen enkele opmerkelijke citaten uit dit boek. Het zijn evenveel smaakmakers die uitnodigen om de lezing te volgen en het boek te lezen.
“Als Jezus vandaag een kerk zou binnenwandelen, zou hij volgens mij na een uur buitengaan en niet eens doorhebben dat het over hem ging.”
“Het aantal mensen dat niet meer meekan in de maatschappij zal zo groot worden, dat we niet anders meer gaan kunnen dan op de rem te gaan staan.”
“Al te vaak staan twee verpleegkundigen aan het bed van een patiënt, en heeft die laatste het gevoel dat hij naar een tenniswedstrijd kijkt.”

Programma
16 uur  Onthaal in het kasteel van Alden Biesen, zaal Cuvelier,  met koffie, thee, water en vlaai.
16u.30 Lezing door Luc Van Gorp, eveneens in zaal Cuvelier.
18 uur  Broodjesmaaltijd in restaurant Buitenhof.
19 uur Bilzen Mysteries. Duur ongeveer 1u.30.
21 uur  Einde en vertrek autobus.

Praktisch
De bezinningsdag heeft plaats op dinsdag 29 maart 2022 in het kasteel van Alden Biesen (adres Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen) en begint om 16u.30 (onthaal vanaf 16 uur).
Ge kunt naar Alden Biesen komen met eigen vervoer.
Er is een ruime parking aan de andere kant van de weg aan de voorkant van het kasteel (adres Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen).
Ge kunt ook met de bus meekomen en opstappen bij garage Van Aerschot (Houwaartstraat 389 te 3270 Scherpenheuvel) om 13u.50.  Aan Leuven Station perron 14 Diestsepoort (achterkant Acerta-gebouw) om 14u.30    of aan de rotonde van Rotselaar om 14u.45.

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan tot en met 18 maart 2022 door het inschrijvingsformulier terug te sturen naar Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal of via e-mail naar tony.lemmens@telenet.be
Het inschrijvingsformulier vindt u hier, je kan het afprinten en versturen.
Je kan ook onderstaande inschrijving gebruiken, specifieer in elk geval je opstapplaats als je met de bus komt.
Er is geen beperking van het aantal deelnemers maar het aantal buspassagiers is wel beperkt tot 50.
De deelnameprijs per persoon bedraagt 30 euro in geval van eigen vervoer en 40 euro in geval van busvervoer. Gelieve te betalen met overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB  met vermelding “ Bezinningsdag 29/3/2022”.

Spiritualiteit voor rationele mensen
In de nieuwsbrief van vorige maand hebben we het boekje “Spiritualiteit voor rationele mensen” van An Depuydt voorgesteld. An bezorgde ons 20 exemplaren van haar boekje die we voor eigen rekening mogen verkopen. Het bestuur heeft beslist de opbrengst van de verkoop te schenken aan Trias.
Er zijn nog enkele exemplaren van het boekje beschikbaar. Wie er een wenst te kopen laat dit weten door een berichtje te zenden aan tony.lemmens@telenet.be of een telefoontje op het nummer 011 427609. De verkoopprijs is vastgesteld op 10 euro (handelsprijs 14.95 euro).

Inschrijven