BGB Bezinning: dinsdag 17 maart 2020, kasteel Alden Biesen

Anders dan voorgaande jaren gaat ons bezinningsmoment niet door in een abdij maar in een kasteel: het kasteel Alden Biesen gelegen te Bilzen. Gastspreker: Dr. An Depuydt. Omwille van de corona-crisis kan deze bezinningsdag nu niet doorgaan.

Het bestuur BGB heeft beslist om de bezinningsdag niet te laten doorgaan op 17 maart.
Liever dan in onzekerheid verder af te wachten hebben wij er voor gekozen duidelijkheid te scheppen.
Zodoende kunnen we ook tijdig afspreken met de betrokken faciliteiten en diensten.

Wie reeds ingeschreven is wordt daarvan verwittigd, en wie reeds betaalde krijgt alles teruggestort.

Maar uitstel is geen afstel!
Wij nemen ons voor onze bezinningsdag later dit jaar te laten doorgaan.
Later informeren we u daarover.

Inschrijven