BGB Contactdag dinsdag 26 april 2022: Den Egger Scherpenheuvel

Op 26 april e.k. zullen wij opnieuw ervaren hoe deugddoend het is samen te zijn met onze grote BGB-familie en collega’s van vroeger.

De uiteindelijke bevrijding van de corona-maatregelen komt in zicht, ademvrijheid komt in het bereik.  En wij zijn blij u uiteindelijk op onze Contactdag uit te nodigen.  De meest besproken en drukst bijgewoonde bijeenkomst van ons werkjaar, de Algemene Vergadering van onze Bond, belooft weer een echte feest- en vreugdedag te worden.
Om toch de veiligheid van uzelf en van de anderen te eerbiedigen moeten alle deelnemers voldoende gevaccineerd zijn, u ook.
Op deze bijeenkomst moeten de dan nog geldende corona-maatregelen gerespecteerd worden.

Op 26 april e.k. zullen wij opnieuw ervaren hoe deugddoend het is samen te zijn met onze grote BGB-familie en collega’s van vroeger.  Omwille van de geboden faciliteiten en mogelijkheden en ook omwille van de prijs, blijven we kiezen voor “Den Egger” in Scherpenheuvel.
Uw bestuur heeft zijn best gedaan om jullie een aangename dag voor te schotelen.  Naast het gedeelte “Algemene vergadering” willen we tijd voorzien voor een goeie babbel met bekende collega’s en samen in een rustige en ontspannen sfeer genieten van de feestmaaltijd die ons  wordt aangeboden.

 Programma:
10.30 uur:  blij weerzien van gekende gezichten bij een glaasje en een hapje in de foyer;
11.30 uur:  we verhuizen naar de grote zaal en iedereen zoekt zijn aangewezen tafel op om samen de namiddag verder door te brengen, en dan…
Academische zitting met verwelkoming door de voorzitter, en een stil moment waarop we onze overleden collega’s gedenken.
Daarna spreekt de voorzitter de Algemene Vergadering toe.
Kandidatuurstellingen voor het bestuur BGB zijn steeds welkom aan onze secretaris.
12.45 uur:  we vergasten jullie niet alleen op een lekkere 4 gangen diner, maar kruiden dit ondertussen ook met een verrassend, pittig en aangenaam optreden.
16.00 uur: dessert en koffie
16.30 a 17.00 uur:  Iedereen kan, voldaan van hart en leden, terug huiswaarts keren.

Tafelgezelschap:  om alles wat ordelijk te laten verlopen en het weerzien van vrienden gemakkelijker en aangenamer te maken is er geopteerd om de mogelijkheid te bieden samen met vrienden aan dezelfde tafel plaats te nemen.
Gelieve expliciet de naam/namen op te geven als je bij vrienden aan één tafel wenst te zitten. Het bestuur zal zijn best doen om dat mogelijk te maken.
Iedereen  krijgt een tafel toegewezen.
Wie het telefoonnummer van een vriend niet kent, kan altijd terecht bij de secretaris.  

Afspraken:
Deelnameprijs.
Voor deze feestdag met alles erop en eraan vragen wij 45 € inschrijvingsgeld zowel voor het lid en voor de partner.
De BGB kas doet een mooie inspanning om de prijs van het diner en de dag democratisch te houden.
Voor de personen die met de autobus meekomen (zie verder in deze maandbrief), dient  10 €  per persoon  bijbetaald te worden voor de heen- en terugreis samen.
Rekening BGB:   BE91 7390 0930 0176 .

Inschrijven voor het feest vóór 15 april  a.s. bij:
Secretariaat BGB,  Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar
of via e-mail naar   bond.gepens.bb@gmail.com    of via de website  www.b-g-b.be
Je kan ook gebruik van onderstaande inschrijvingsstrook, maar dan vermelden met wie je wil aan tafel zitten, of  door dit inschrijvingsformulier te downloaden, af te printen en op te sturen

Hoe Den Egger in Scherpenheuvel bereiken?
Voor diegenen die met eigen wagen komen naar Den Egger:
* vanuit Leuven en Limburg: Autostrade E314, afrit 23, richting Scherpenheuvel tot aan het rond punt vóór de Basiliek. Rechts draaien, in de bocht rechtdoor en 200 meter verder ben je aan de parking van Den Egger.
* vanuit Antwerpen: Autostrade E313, afrit 22, richting Herselt, Averbode, Zichem, Scherpenheuvel.  Aan het rond punt vóór de Basiliek rechtdoor , in de bocht rechtdoor en 200 meter verder ben je aan de parking van Den Egger.
De leden  van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen kunnen met de trein tot in het station van Leuven komen waar de BGB-bus hen opwacht en naar Scherpenheuvel brengt.
In het station stap je richting leuven-stad en eenmaal buiten het station neem je rechts waar de bussen opgesteld staan en neem perron 14, dit is ook achterkant ACERTA gebouw .  Leuven Bus-station perron 14.  

 

We voorzien een autobus vanuit Leuven
09.45 UUR LEUVEN STATION (Leuven Bus-station perron 14 achterkant Acerta-gebouw)
10.15 UUR ROTSELAAR PARKING  RONDPUNT

In geval van problemen met de autobus: bel met Germain Wyseur 0495/598344.

Inschrijven