Kamp Vogelsang en de Duitse bruinkoolwinning: dinsdag 23 augustus 2022

In de voormiddag bezoeken we met gids het voormalig opleidings- en oefenkamp “Vogelsang” in Noordrijn-Westfalen. Na een lichte lunch bezoeken we het enorme bruinkoolwinningsgebied met de gigantische baggers.

“Vogelsang” het voormalig opleidings- en oefenkamp in Noordrijn-Westfalen is alom gekend bij onze militairen, na de tweede wereldoorlog werd dit voormalig opleidingskamp in gebruik genomen door verschillende NAVO-landen.

Hoe is dit kamp ontstaan? De NS–Ordensburg Vogelsang is een voormalig opleidingskamp van de NSDAP in de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens. Deze burcht gebouwd tussen 1934 en 1936 naar ontwerp van Clemens Klotz, huisvestte tot aan de tweede wereldoorlog vijfhonderd SA’ers (ordensjunkers). In de Ordensburg indoctrineerden de nazi’s rekruten tussen 25 en 30 jaar oud in rassenleer.

Het omvangrijke complex omvatte gemeenschapshuizen, slaapzalen, sportaccommodaties en een auditorium. Tijdens de wereldoorlog was het complex in gebruik als kazerne van de Wehrmacht. Later werd het als oefenkamp gebruikt door de Britten, vanaf 1950 tot in 2005 door de Belgische krijgsmacht en ook de Nederlanders verbleven er veelvuldig. Vele van onze (mannelijke) leden kennen dit ‘kamp’. Zij hebben er tijdens hun verplichte legerdienst schietoefeningen uitgevoerd. Zij die er schietoefeningen deden, zullen ongetwijfeld hun soldatenherinneringen voorbij zien komen.De kazerne werd hiervoor gerestaureerd; de opschriften ter ere van … werden weggehakt, ook werd er een kazerne in dezelfde stijl bijgebouwd en een bioscoopzaal en een klimmuur ingericht voor de troepen.

In 2006 werd het monumentale complex als onderdeel van het Nationalpark Eifel opengesteld voor het publiek.

Op 11 september 2016 werd een jaren durende renovatie afgerond en is er een museum geopend.

Het museum, met de permanente tentoonstelling “Bestemming Herrenmensch, NS-Ordensburgen tussen fascinatie en misdaad” is dagelijks geopend. Een deel van de voormalige kazerne werd in gebruik genomen door het bisdom Aken. In 2015 werd bekendgemaakt dat een gedeelte van de voormalige eliteschool van het Derde Rijk zou worden omgevormd tot een opvangcentrum voor asielzoekers, het betreft kwartier ‘De Schelde‘, dat naoorlogs werd opgericht.

NSDAP staat voor: Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij.

SA’ers: beschermingsgroep, paramilitaire groep om nazi-bijeenkomsten te beschermen.

Bruinkoolcentrales voorlopig onmisbaar?

Duitsland zet al jaren in op de zogeheten Energiewende, de overstap op duurzame vormen van energieopwekking met windmolens en zonnepanelen. De uitstoot van met name het broeikasgas CO2 moet worden teruggedrongen. Overmatige uitstoot van CO2 door grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen zou volgens klimaatwetenschappers de huidige opwarming van de aarde veroorzaken. Vanuit klimaatoogpunt is het echter vreemd dat de Duitsers de weinig energie-efficiënte bruinkoolcentrales in bedrijf houden en de kerncentrales versneld willen sluiten. Bruinkoolcentrales blazen jaarlijks miljoenen tonnen CO2 de lucht in, kerncentrales bijna niets. Kennelijk is de Duitse angst voor een kernramp groter dan voor een klimaatcatastrofe. Sinds maart 2011 na de kernramp in het Japanse Fukushima, doet de Duitse regering haar best alle Duitse kerncentrales te sluiten.

Zeven kerncentrales moesten direct dicht, de rest volgt uiterlijk 2022. De energiemaatschappijen E.ON, RWE en Vattenfall zien hun investeringen van honderden miljoenen euro’s in kernenergie hierdoor voortijdig verdampen.

Dat bruinkoolcentrales openblijven tot minimaal 2040 (?) is een noodsprong. Hoewel Duitsland volop inzet op duurzame energie zijn de centrales simpelweg onmisbaar om het land van energie te voorzien: gemiddeld wekken de centrales nog altijd 25 procent van de Duitse elektriciteit op. In Noord-Rijnland- Westfalen is 40 procent van alle stroom nog steeds afkomstig van deze bruinkoolcentrales.

Noodoplossing!

De bruinkoolcentrales fungeren momenteel als een onmisbare noodoplossing: de energieopwekking door zonnepanelen en windmolens fluctueert nogal, op sommige dagen produceren zon en wind genoeg stroom om Duitsland draaiend te houden, Maar als de wind wegvalt of de zon achter de wolken kruipt kan het elektriciteitsnet instabiel worden, dan moeten de centrales direct bijspringen. “In januari kroop het land nog door het oog van de naald”, het was zwaarbewolkt en praktisch windstil, toen moesten de bruinkoolcentrales op volle kracht draaien om te voorkomen dat in Duitsland het licht uitging.

Het programma van deze dag ziet er zo uit:

Activiteit Uur
Opstap Scherpenheuvel bij busbedrijf Van Aerschot 7.30
Opstap rotonde te Rotselaar 7.45
Koffie bij aankomst in Vogelsang 10.00
Wandeling door het domein met gids 11.00
Lichte lunch (Eifeler erwtensoep met een broodje en extra Bockwurst) 12.30
Vertrek naar Terra Nova 1 13.30
Bezoek Ambach Terra Nova 1 15.30
Vertrek naar Inden 16 à 16.30
Bezoek Indemann en diner 17.00
Vertrek naar huis 19.00
Aankomst aan de rotonde in Rotselaar 21.15
Aankomst bij Van Aerschot 21.30

Er is plaats voor maximum 50 deelnemers, en de inschrijvingen lopen tot woensdag 10 augustus 2022.

PRIJS: 48,- €, daarin zijn begrepen:  Koffie met versnapering  Lunch/diner
 Busreis heen en terug  bezoek aan Vogelsang met gids en Bruinkoolwinning.

U ZORGT VOOR:  goed weder,  aangepaste kledij en goede schoenen om de bezoeken comfortabel mee te maken  ook een verrekijker komt van pas.

Jos Pelgroms en Stef Stas

Inschrijven