donderdag 27 februari 2020 : Mia Doornaert ” het Brexit-drama is ook een Europese blamage”

Hoe is het zover kunnen komen? De Europese Unie moet zichzelf de vraag durven stellen waarom ze een meerderheid van burgers van een zo belangrijke lidstaat niet heeft kunnen overtuigen.

Op dit ogenblik is de finale uitkomst van de Brexit nog niet gekend. In de lezing van Mia Doornaert gaat het niet zozeer over de afloop en de gevolgen van de Brexit voor Groot-Brittannië en de landen van de Europese Unie. Wel vraagt zij zich af “hoe het zover is kunnen komen”? De Europese Unie moet zichzelf de vraag durven stellen waarom ze een meerderheid van burgers van een zo belangrijke lidstaat niet heeft kunnen overtuigen.
De Britten mogen dan al een geval apart zijn, ook in andere lidstaten heeft de Europese integratie veel glans verloren.

De Europeanen hebben de Unie nodig om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Maar de EU slaagt er niet in eendrachtig op te treden en haar inwoners te beschermen tegen onder andere illegale immigratie en de ongewenste gevolgen van de globalisering terwijl ze intern de bevolkingen overvalt met eindeloze resems regels en verplichtingen. Daarmee doet ze het omgekeerde van wat de burger verwacht en helpt ze het bedje spreiden van de populisten.

Mia Doornaert legt uit hoe de Duitse en Europese eenmaking de Unie hielp omvormen in een Spaanse herberg waarin de lidstaten hun nationale aspiraties, ambities en angsten binnenbrengen en welke effecten dit heeft voor Europa.

Mia Doornaert, geboren te Kortrijk in 1945, gaf na haar studies klassieke filologie en Oosterse talen aan de KUL enkele jaren les aan het H. Hartinstituut te Heverlee.
Nadien studeerde ze nog politieke wetenschappen. In 1970 ging ze aan de slag als journaliste bij De Standaard. In 1995 volgde ze Peter Vandermeersch voor De Standaard op als correspondente in Frankrijk. Toen na 5 jaar de correspondentenposten uit bezuinigingsoverwegingen werden gesloten keerde ze terug naar de krantenjournalistiek. Zij schrijft eerst veel over het Midden-Oosten en de islam, nadien over China en het Verre Oosten. Na 38 jaar bij De Standaard gewerkt te hebben gaat Mia Doornaert in juli 2009 aan de slag als adviseur en speechwriter op het kabinet van Yves Leterme die net minister van buitenlandse zaken is geworden. Wanneer deze laatste in november 2009 terug eerste minister wordt volgt ze de premier als kabinetsmedewerkster naar de Wetstraat 16. Daar blijft ze aan de slag tot aan haar pensioen in 2011.

Praktisch:
De lezing gaat door op donderdag 27 februari 2020 in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven. Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.
Inschrijven is niet verplicht doch kan door storting van 8 euro per persoon op het rekeningnummer BE91 7390 0930 0176 met vermelding “lezing Doornaert” en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.
Inschrijven kan via deze website met onderstaand formulier.

Inschrijven