dinsdag 21 januari 2020: Prof Bart Kerremans: “Als een Trump in een porseleinwinkel”

"Als een Trump in een Porseleinwinkel" : Een analyse van een ongewoon presidentschap...

Trump’s overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november 2016 kwam voor de meesten totaal onverwacht, hemzelf incluis en dat na een campagne met onverwachte wendingen. Velen waren er niet gerust in.
Met zijn verrassende verkiezingsoverwinning zou immers een president in het Witte Huis komen die zich tijdens de campagne niet alleen als een nationalist en isolationist had geprofileerd, maar die ook duidelijke tekens vertoonde van impulsief en narcistisch gedrag.
Trump was een atypische kandidaat en blijkt ook een atypische president te zijn. Kenmerkend is zijn onvoorspelbaarheid. Daarenboven laat hij zich niet leiden door zware ideologische uitgangspunten. Pragmatisme voert de boventoon.
In zijn uiteenzetting gaat Prof. Bart Kerremans in op de wijze waarop de aparte persoonlijkheid van Trump en zijn pragmatische, schijnbaar opportunistische politiek leiden tot een onconventioneel presidentschap, een presidentschap dat de grenzen van de presidentiële macht aftast, dat de traditionele breuklijnen doorbreekt en dat vanuit een geheel eigen opvatting naar de wereld kijkt en handelt en daarbij geen enkel risico lijkt te schuwen.

Prof. Bart Kerremans (°26 oktober 1963) doctoreerde tot doctor in de politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 1994 en is sinds 1 oktober 1996 verbonden aan de KU Leuven. Hij is er momenteel hoogleraar internationale relaties en Amerikaanse politiek aan het Leuvens Instituut voor Internationale en Europese Studies (LINES).
Hij was gastprofessor aan hogescholen en universiteiten in Frankrijk en de Verenigde Staten en publiceerde in diverse tijdschriften, nationaal en internationaal. Tevens is hij auteur, co-auteur en co-editor van verschillende boeken over politieke processen en het extern handelsbeleid in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Bart Kerremans wordt geregeld geraadpleegd door de Vlaamse media voor het geven van duiding bij belangrijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten.
PRAKTISCH
De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven. Onthaal vanaf 13.30 u. De lezing begint om 14 uur.

GEWOONTEGETROUW IS ER NA DE EERSTE LEZING VAN HET NIEUWE JAAR ONZE NIEUWJAARSDRINK. VOORAF INSCHRIJVEN IS DAAROM TEN ZEERSTE AANBEVOLEN.

Inschrijven kan door storting van 10 euro per persoon op het rekeningnummer BE91 7390 0930 0176 met vermelding “lezing 21 -1 -2020” en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.
Inschrijven kan ook via onderstaande inschrijvingsmodule.

Inschrijven