Lezing ‘De klimaatuitdaging: van diagnose naar oplossingen’ door Gerard Govers op donderdag 11 januari 2024

De klimaatopwarming is een feit én is een belangrijke bedreiging. Niet voor de planeet: die redt zich wel. Maar wel voor de welvaart en het welzijn van mensen overal ter wereld.

In deze lezing gaan we eerst in op de oorzaken. Wat weten we zeker en waarover bestaat er in de wetenschappelijke literatuur nog discussie? Draagt landbouw bij tot de klimaatopwarming en zo ja, hoe? En hoe snel gaat het allemaal? En wat zullen precies de gevolgen zijn als we niet ingrijpen? Wat zijn de connecties met andere grote problemen zoals watervoorziening en biodiversiteitsverlies?

Vervolgens gaan we in op mogelijke oplossingen. Wetenschappelijke en technologische innovatie zijn hierbij van het grootste belang in dit hele verhaal maar de financiële en sociale implicaties zijn ook erg belangrijk. Ook hier komt de landbouw in beeld. Ten slotte proberen we de vraag te beantwoorden of we onze samenleving duurzaam kunnen maken en tegelijk welvarend kunnen houden. Dat kan wellicht, maar het zal niet vanzelf gaan.

Onze gastspreker
Gerard Govers is vicerector Wetenschap en Technologie van KU Leuven. Hij is ook verantwoordelijk voor het brede domein van duurzaamheid. Gerard Govers is geograaf. Zijn onderzoek heeft zich in belangrijke mate toegespitst op bodemerosie en -degradatie, dikwijls als gevolg van landbouwactiviteiten. Hierbij heeft hij ook intensief samengewerkt met bio-ingenieurs en met landbouwers, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Hij heeft over vele onderwerpen gedoceerd maar geeft nu nog één vak in de faculteit Wetenschappen. Dat vak spitst zich toe op de toestand en de (mogelijke) toekomst van de wereld. Gerard Govers is ook lid van verschillende raden van bestuur en adviesraden m.b.t. duurzaamheid.

Nieuwjaarsreceptie
Na de lezing van Gerard Govers houden we onze nieuwjaarsreceptie. Het is een gelegenheid om wensen uit te wisselen, na te praten over de lezing en gezellig te babbelen met collega’s en vrienden.

 

Praktisch
De lezing heeft plaats in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te Leuven.
De lezing begint om 14u. Onthaal vanaf 13u30.

Deelname aan de lezing is gratis maar omwille van de nieuwjaarsreceptie is inschrijven noodzakelijk. Dit kan via de website https://b-g-b.be/, per e-mail aan pieter.michels@yahoo.com of via telefoonnummer 0474 969705 van Pieter Michels.

Inschrijven