Uitdagingen in land- en tuinbouw – lezing door Lode Ceyssens op donderdag 26 januari 2023

Land- en tuinbouw zijn de laatste tijd niet meer weg te slaan uit de berichtgeving in de media. Is er nog een toekomst voor land- en tuinbouw in Vlaanderen? Niemand minder dan Lode Ceyssens, sinds 1 mei 2022 de nieuwe voorzitter van Boerenbond, komt ons uiteenzetten hoe de Boerenbond tegen deze uitdagingen aankijkt.

Vaak gaat het over zeer gevoelige thema’s: de inperking van de stikstofuitstoot, de afname van het landbouwareaal, de beperkende maatregelen voor grondgebruik en de uitbating van land- en tuinbouwbedrijven, het aangekondigde nieuwe mestactieplan. Daarnaast wordt de landbouwsector geconfronteerd met de impact van de energiecrisis en de klimaatverandering.

Onze gastspreker

Lode Ceyssens (Bree, 13 maart 1972) was geen onbekende voor de Boerenbond. Van opleiding is hij industrieel ingenieur landbouw. Na enkele jaren in het bedrijfsleven (1995 – 1996) engageerde hij zich in de Groene Kring (1996 – 1999). Vervolgens werd hij consulent bij de Boerenbond zelf (1999 – 2001). Van 2001 tot 2004 was hij directeur van de vzw Zuivelcentrum. Van 2004 tot 2009 was hij beleidsmedewerker van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Hilde Crevits.

Naast zijn professionele loopbaan begaf Lode Ceyssens zich ook in de politiek. In 1994 werd hij gemeenteraadslid in Meeuwen-Gruitrode. Van 2001 tot 2003 was hij eerste schepen, ondermeer bevoegd voor landbouw. Van 2003 tot 2018 was hij burgemeester van de gemeente. In januari 2019 werd hij burgemeester van de fusiegemeente Oudsbergen, fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. Tevens was hij van 2000 tot 2009 provincieraadslid van Limburg. Vanaf januari 2009 tot september 2021 was Lode Ceyssens Vlaams parlementslid.

Op 1 september 2021 werd Lode Ceyssens lid van het hoofdbestuur van de Boerenbond. Dit betekende ook het einde van zijn politieke mandaten als Vlaams parlementslid en burgemeester van Oudsbergen. Op 1 februari 2022 werd hij tweede ondervoorzitter van de Boerenbond in opvolging van Georges Van Keerberghen die dan met pensioen gaat. Met ingang van 1 mei 2022 werd hij voorzitter van de Boerenbond in opvolging van Sonja De Becker die voorzitter blijft van MRBB.

Nieuwjaarsreceptie

Na de lezing van Lode Ceyssens is er, na twee jaar onderbreking, onze nieuwjaarsreceptie. Het is een gelegenheid om wensen uit te wisselen, na te praten over de lezing en een gezellige babbel met collega’s en vrienden.

Praktisch

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te Leuven. De lezing begint om 14 uur, onthaal vanaf 13u.30.

Deelname aan de lezing is gratis doch inschrijven is verplicht. Dit kan via de website van BGB www.b-g-b.be, per e-mail aan pieter.michels@yahoo.com of per telefoon op het nummer 0474 969705 van Pieter Michels.

Inschrijven