Oorlog in kleinkunst en Chanson met Dries Delrue : 14 december 2021

Oorlog is een thema dat dichters en chanson-auteurs vaak heeft geïnspireerd. Vooral teksten over wat oorlog de gewone mensen aandoet werden gezongen. In het verlengde van de snel voortschrijdende coronacrisis is er beslist om deze lezing uit te stellen tot een later te bepalen datum.

In het verlengde van de snel voortschrijdende coronacrisis is er beslist om deze lezing uit te stellen tot een later te bepalen datum.

Oorlog is een thema dat dichters en chanson-auteurs vaak heeft geïnspireerd. Vooral teksten over wat oorlog de gewone mensen aandoet werden gezongen.

Dries Delrue, chansonliefhebber sinds zijn jeugd, selecteerde 19 liederen rond dat thema die in het Nederlands of in een Vlaams dialect gezongen zijn.
Een aantal daarvan werden uit een andere taal naar het Nederlands vertaald. Veel liederen hebben met de twee wereldoorlogen te maken maar andere zijn tijdloos en universeel.

Met deze aangrijpende luisterlezing is Dries niet aan zijn proefstuk toe. Reeds eerder heeft hij luisterlezingen samengesteld over Jacques Brel, over de invloed van het Franse chanson op het Nederlandstalige chanson, over Parijs en over De Groote Oorlog. Voor BGB gaf hij in december 2017 een speciaal samengestelde luisterlezing met liederen en chansons rond Kerst.

Dries maakte reeds als tiener kennis met het Franse chanson. Via het radioprogramma “De charme van het chanson” leerde hij al vlug alle belangrijke Franse chansonniers kennen maar ook de Nederlandstaligen die vijftig jaar geleden ‘kleinkunstenaars’ werden genoemd. Het betere lied boeide hem zodanig dat hij ook vele tijdschriftartikels en boeken over zowel Franse als Vlaamse en Nederlandstalige chansonniers las. Nadien is hij zelf in tijdschriften als “Gandalf” en “New Folk Sounds” gaan schrijven. Hij gaf voor diverse verenigingen reeds tal van voordrachten en lessenreeksen over het chanson. Meermaals was hij  te gast op de radio ondermeer in het programma “De Groote Boodschap” op radio 1. In 2012 was hij een der eerste gasten van Kurt Van Eeghem in het zaterdagavondprogramma “Les compagnons de la chanson” op Klara. Tevens werkte hij in 2014 mee aan een evocatie ter herdenking van de eerste wereldoorlog in Hechtel-Eksel. Tot vandaag wordt op radio en TV nog een beroep gedaan op zijn deskundigheid.

Dries Delrue (°1944) is een gepensioneerde Boerenbondcollega, geboren en getogen in Rekkem, thans een deelgemeente van Menen.  Hij is gehuwd met Lieve en heeft 4 kinderen: Tom, Annelies, Klaas en Thijs. Hij is tot voorbij zijn pensioen in zijn geboortedorp blijven wonen. Uiteindelijk verhuist hij in 2011 naar de andere kant van het land, namelijk Eksel in Limburg, om dichter bij zijn kinderen te wonen.

Na zijn studies sociale pedagogiek aan de KUL begint Dries in 1969 zijn Boerenbondloopbaan als opziener in de provincie West-Vlaanderen. Naast het gewone opzienerswerk zoals zitdagen en belangenbehartiging van de boeren, wordt Dries samen met enkele collega’s in de andere provincies verantwoordelijk voor de opstart en de begeleiding van de Landelijke Gilden. Midden 1983 wordt Dries inspecteur van het sociaal verzekeringsfonds (SVZ) met als opdracht de aangesloten zelfstandigen te informeren en bij te staan inzake hun sociaal statuut. Van begin 1986 tot februari 1988 is hij privé-secretaris van Paul Deprez, minister van buitenlandse betrekkingen en landinrichting in de regering van Gaston Geens, toen nog de Vlaamse executieve genoemd. Nadien keert hij terug naar zijn oorspronkelijke functie in het sociaal verzekeringsfonds dat ondertussen verveld is tot Acerta Sociaal Verzekeringsfonds. Begin 2005 gaat Dries met pensioen.

PRAKTISCH

In het verlengde van de snel voortschrijdende coronacrisis is er beslist om deze lezing uit te stellen tot een later te bepalen datum.

Inschrijven is niet nodig. De deelname aan de lezing is gratis. Aan de deelnemers wordt een tekstboekje van de beluisterde liederen bezorgd.

Inschrijven