Zaterdag 6 juli 2019: Havenhuis Antwerpen en met de waterbus naar Hemiksem en wandeling naar Bazel

Unieke en éénmalig aanbod op zaterdag 6 juli 2019. Beperkte deelname voor slechts 40 leden aan deze daguitstap met wandeling ! Deze daguitstap is volgeboekt en zal later herhaald worden.

We reizen met de bus naar Antwerpen, we varen op de Schelde en maken een (korte) wandeling in en rond Bazel.
Bij aankomst in Antwerpen worden we verwelkomd met koffie (à volonté) met 2 mini ontbijtkoekjes in het Feliks Pakhuis.

Het Feliks Pakhuis is een uniek gebouw!
Het Sint-Felixpakhuis is één van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden, van pakhuizen uit de 19e eeuw. In 1860 werd het gebouwd als opslagplaats voor bulkgoederen als koffie, graan, kaas en tabak. De unieke binnenstraat werd na een vernietigende brand in 1862 aangelegd als brandgang bij de heropbouw van het pakhuis. In 1975 raakte het pand in onbruik. Sinds 1976 staat het op de lijst als beschermd monument. Sinds 2006 schittert het Sint-Felixpakhuis opnieuw als de thuis van de meer dan 30 kilometer archieven. De binnenstraat van het pakhuis verbindt het Antwerpse stadscentrum aan de Oudeleeuwenrui met de trendy wijk ’t Eilandje aan de Godefriduskaai.  

Als we uit het restaurant komen en recht voor ons uitkijken zien we het nieuwe Havenhuis schitteren. Snel de bus in dus voor een korte rit tot aan het Zaha Hadidplein, waar de gidsen op ons wachten voor het bezoek aan dit bijzondere gebouw, het nieuwe Havenhuis.
Het nieuwe Havenhuis in Antwerpen is een merkwaardig gebouw.
Rond en boven een voormalige brandweerkazerne werd een nieuwbouw opgetrokken. Het is de opvolger van het oude Havenhuis aan de Entrepotkaai 1.

Sinds september 2016 is dit de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Het symboliseert het dynamische, betrouwbare, ambitieuze en innovatieve karakter van de haven van Antwerpen. Het is de dagelijkse werkplek voor 500 medewerkers van het Havenbedrijf en het fungeert als ontmoetingsplaats voor de vele internationale contacten van de Antwerpse havengemeenschap.

Het hooggestoken balkvormig volume boven de bestaande kazerne steunt op drie betonnen kokers waarin de trappen verwerkt zijn. De buitengevels en het dak van de vroegere kazerne blijven onveranderd. De nieuwbouw oogt als de romp van een zeilschip met een vooruitgestoken boegspriet met het oppervlak van de facetten van een diamant gericht naar de stad. Het verenigt hiermee Antwerpen als wereldhaven en haar diamantnijverheid.

Dit verhaal, maar dan veel uitgebreider zal gedaan worden door 2 gidsen. Om stipt 10 uur worden we verwacht in de prachtige inkomhal van de oude kazerne. In twee groepen van elk 20 collega’s verkennen we het gebouw en kijken uit over de haven en de stad.
LET OP: om een inkijk te hebben in dit unieke gebouw is TRAPPEN lopen een noodzaak!!!

Ik verklap nu al dat er een prachtig kunstwerk hangt van de Leuvense beeldende kunstenaar Rinus Van de Velde. Hij tekent monumentale tekeningen, meestal met houtskool, op basis van gevonden foto’s of foto’s van zelf gebouwde en geënsceneerde taferelen. In het atrium zien we een imposante houtskooltekening van hem.

Om 11.30 uur is de rondleiding gedaan en na de nodige tijd om foto’s te nemen, nemen we terug de autobus naar het Steenplein. Hier start onze tocht met de waterbus. Want we willen graag de waterbus nemen naar Bazel.

Om 12.30 uur schepen we in op de Waterbus aan het Steenplein in Antwerpen.
Tijdens het wachten zien we dat er in deze omgeving heel wat restauratiewerken bezig zijn.

Daarom even dit zijsprongetje….  Tijdens de werken aan de Scheldekaaien, hebben archeologen, onlangs, overblijfselen gevonden uit verschillende tijden. De vondsten bestaan uit greppels, kuilen en aardewerk daterend uit de Gallo-Romeinse periode, maar ook stukken uit de middeleeuwen en zelfs uit de 16de eeuw. De Scheldekaaien zijn een dankbare omgeving voor archeologen. Het Steen dat u nu ingepakt ziet en toe is aan een ernstige opknapbeurt maakte deel uit van de Burcht, de vroegste middeleeuwse bewonerskern. Op drie meter diep zijn nu ook sporen gevonden van de Gallo-Romeinse periode. Dit wil zeggen dat de nederzetting uit die periode ook al tot aan de Schelde reikte. Eén greppel dateert mogelijk zelfs van voor het begin van onze tijdrekening.

Het steenplein, de naam zegt het, is het plein naast het Steen. Oorspronkelijk was dit een bescherming tegen de Noormannen (900 n.Chr.), in de vorm van een vluchtbrug met aarden wal. In de periode 973 – 980 ontstaat er een nederzetting met verschillende houten huizen en een tol- en munthuis. Geleidelijk wordt er een stenen burchtmuur gebouwd.  In de 14de eeuw deed het Steen dienst als gevangenis, er werden ook folteringen en terechtstellingen uitgevoerd. De gevangenen moesten zelf betalen voor hun eten en verblijf. 7 stuivers als vergoeding en 1 stuiver per dag voor de bewaking was het standaardtarief. Als de gevangene zijn eigen bed wenste mee te brengen moest hij bijbetalen. Een maaltijd zonder wijn kostte 2 stuivers. Rijkere families betaalden voor hun onfortuinlijk familielid, maar arme mensen waren afhankelijk van de kerk of giften. Onder andere ene Pieter Pot gaf een bakker de opdracht om brood te maken voor de gevangenen. Het bestond uit rogge en rozijnen. De betere burgerij at in die tijd namelijk enkel wit brood. Aan deze praktijken kwam een einde tijdens de Franse omwenteling. In 1446 werd het Steen vervallen verklaard door Filips de Goede en werd de oude burchtmuur grotendeels gesloopt. In 1520 geeft Keizer Karel de opdracht om het gebouw terug op te bouwen. In 1549 schenkt Keizer Karel het Steen aan de stad Antwerpen. Van 1823 tot 1826 wordt het Steen ingericht als een tehuis voor invalide soldaten en daarna wordt het opgeëist door de Nederlandse regering, die het in 1828 verkoopt aan een houtzagerij. In 1842 koopt de stad het terug en gebruikt het als opslagplaats voor vis. In de bovenbouw wonen meerdere gezinnen. In 1862 wordt het verbouwd tot oudheidkundig museum. In de loop van de volgende decennia zijn er regelmatig renovatiewerken. Ook vandaag is het gebouw gesloten voor bezoekers want de huidige complete make-over duurt nog tot 2020. Het Steen zal dan het toeristisch bezoekerscentrum zijn. Ook cruiseschepen zullen er ontvangen worden in de nieuwe cruiseterminal. Het belevingscentrum tenslotte wordt de beste plaats om te starten met een kennismaking van Antwerpen in al zijn facetten.

Dit alles kunnen we helaas alleen maar overdenken tijdens het wachten op onze waterbus.

Om 13 uur stappen we uit de waterbus te Hemiksem.
Bazel ligt echter aan de overkant en dus moeten we nog even het pontje op.
Maar nog zijn we niet in het dorp. Twee kilometer stappen brengt ons aan de rand van het dorp en gelukkig zien we daar het mooie etablissement, Bistro De Duiventoren. Een fijne lunch wacht er op ons.

Na de lunch… gaan we wandelen

Voor diegene die niet zo graag wandelen splits onze groep na de lunch.

 • Niet wandelaars hebben de tijds om het pittoreske Bazel te verkennen. Het dorp is gekend als het tweede mooiste dorp van Oost Vlaanderen. (Het mooiste is Deurle). Deze groep denkt eraan terug naar het Scheldeveer te stappen, dezelfde 2 km als op de middag. We nemen het veer van 17 uur (let er op: het veer vaart stipt) om tijdig de waterbus naar Antwerpen te nemen.
  Sint-Pieterskerk  Historiek: Georiënteerde kruiskerk, gelegen in het centrum van het dorp. De romaanse bidplaats die reeds voor 964 de rang van parochiekerk had verworven, werd circa 1364 vervangen door een gotische kruiskerk met vieringtoren. Het koor wordt in 1560 vervangen door het huidige, ruimere; het is iets breder dan het kerkschip en heeft een noordwaartse afwijking. In 1612 wordt het houten tongewelf boven het schip verborgen door stenen kruisribgewelven, die tevens de bovenlichten in onbruik stellen en de ertussen aangebrachte historiserende muurschilderingen aan het oog onttrekken. De oude zijbeuken worden in 1666 (noord) en in 1699 (zuid) heropgebouwd. Nieuwe sacristie van 1714. Na een brand in 1879 wordt het koor grondig hersteld en de benedenkerk verruimd naar ontwerp van architect Pieter Van Kerkhove (Gent) (1881-82): de voorgevel wordt afgebroken en één travee aan de middenbeuk toegevoegd; de zuilen en bogen worden ontdaan van hun storend pleisterwerk en de stenen gewelven van 1612 worden twee meter hoger herlegd zodat de binnenruimte veel luchtiger wordt. In 1920 wordt tegen de noordelijke langsmuur een rechthoekige kapel ter ere van het Heilig Hart gebouwd (heden ketelhuis voor de centrale verwarming). Geplande restauratie onder leiding van architect R. Maris (Bazel).
  Beschrijving: Driebeukige kruiskerk van vijf traveeën met vieringtoren, niet uitspringende transeptarmen, koor van drie traveeën met polygonale apsis, sacristie (zuid) en winterkapel (noord). Pseudo-basiliek van gekantrechte zandsteen. Benedenkerk met voor de lijn van de zijbeuken uitspringend portaal van La Rochettesteen met spitsboogdeur en spitsbogig drielichtvenster aan het doksaal. Traveeën van noord- en zuidgevel gemarkeerd door steunberen en verlicht door spitsbogige tweelingvensters. Transeptarmen van één travee met ruim spitsboogvenster. Achtkantige vieringtoren met spitsbogige galmgaten onder waterlijst; onder het noordelijk galmgat een kruisvormige gleuf in de torenwand; hoge, ingesnoerde naaldspits als bekroning. Koor met hoog-gotische ramen.
  Interieur: Interieur overkluisd door stenen kruisribgewelven die het vroegere beschilderde tongewelf (schip) verbergen. Spitse scheibogen rustend op rondzuilen met hogelkapiteel. Sporen van toegestopte spitsbogige bovenlichten merkbaar.
  Mobilair: Preekstoel en één biechtstoel van Filips Nijs, evenals de beelden van de Heilige Petrus en Heilige Jozef en de gekruisigde Christus. Classicistische lambrisering. Neogotische altaren en koorbanken. Grafplaten van de familie Vilain XIII tegen de winterkapel (buitenmuur).
 • De wandelaars lopen ook even door het dorp en starten dan een 5 km-tochtje op de dijken door het wachtbekken.
  1. De wandelaars starten aan een 5 km-tochtje op de dijken door het wachtbekken. Ook deze groep neemt hetzelfde veer van 17 uur naar Antwerpen
  2. In dit schitterend natuurgebied van maar liefst 600 hectare, grotendeels ontstaan door het Sigmaplan, valt er dan ook enorm veel te beleven.
  3. Het is het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen dat zich op een boogscheut van Antwerpen bevindt.
  4. Kijk vooral naar de mooie natuur, en misschien zien we wel een bever, of een ree, en zeker veel watervogels die broeden in dit gebied.

Het detail-programma van deze dag:
07.30 u: Vertrek autobus bij Van Aerschot in Scherpenheuvel
07.45 u: Opstap autobus aan de rotonde in Rotselaar

09.00 u: Koffie in het Felix Pakhuis
10.00 u: Bezoek aan het Havenhuis onder leiding van de gids
12.15 u: Met de autobus naar het Steenplein in Antwerpen
12.30 u: Waterbus met afstapplaats in Hemiksem
13.15 u: Veerpont naar de overkant
14.00 u: Lunch in Den Duiventoren te Bazel
15.15 u: Vertrek wandeling in Bazel dorp en wandeling door het wachtbekken
17.00 u: Vertrek naar de overkant van de Schelde
17.30 u: Waterbus naar Antwerpen
18.05 u: Vertrek met de autobus naar huis
18.45 u: aankomst Rotselaar / 19.00 u: aankomst in Scherpenheuvel

PRIJS : 45,-  €,
daarin zijn begrepen :  Koffie met versnapering  Middagmaal  Busreis heen en terug + Waterbus en veerpont  Bezoek aan het Havenhuis met gids

Wij reserveerden 2 gidsen voor het bezoek aan het Havenhuis, wat dus betekent dat onze groep beperkt wordt tot 40 personen.  Indien er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen, is de datum van betaling bepalend: wie eerst betaald heeft, krijgt voorrang. Wie toch betaalde maar niet mee kan, krijgt het betaalde bedrag uiteraard integraal teruggestort.

U ZORGT VOOR :   aangepaste kledij en goede schoenen om de bezoeken en wandelingen comfortabel mee te maken.

INSCHRIJVEN:   Deze daguitstap is volgeboekt . 

Informatie bij Jos Pelgroms  Wijngaardbos 11 2431 Laakdal   tel 014/ 84.12.79  e-mail:  jospelgroms@hotmail.com 

 

Zie ook tekst uit de nieuwsbrief :

Inschrijven